WELKOM BY ROSIELAND

LAERSKOOL STEPHANUS ROOS

ROSIELAND LEERPLAN

HUISTAAL

Stories, Klanke, Rympies, Liedjies en Mondeling, Rolspel

WISKUNDE

Getalbegrip, Tel, + en – bewerkings Halvering + Verdubbeling Patroonherhaling, Simmetrie Inhoud, Massa, Vorms, geld ens.

REKENAARGELETTERDHEID

Die Gr.R Leerders besoek die rekenaarsentrum een keer per week, asook vakintegrasie. Rekenaarklasse is ingesluit by maandelikse gelde.

LEWENSVAARDIGHEDE

Grootmotoriese, Sosialisering, Gesondheid Higiëne, Kuns, Dissipline, Respek, Selfbeeld, Kleinmotoriese

LO

LO word weekliks deur elke klas bygewoon.

BUITEMUURS:

Pro Kids Rugby, Bulletjierugby, MiniNetbal, Swem, Tennis en Bev Krieket

PERSONEEL

HOOF

ME. CHRISTINE HORN

PERSONEEL

ME. YVONNE ENGELBRECHT

PERSONEEL

ME. KAYLA VD MERWE

PERSONEEL

ME. ANINKE NAUDE

PERSONEEL

ME. MARITA ESPAG

STUDENT

ME. CHELSEA MEIRING

STUDENT

ME. LATANYA BRONKHORST

INSKRYWINGSVORM & KONTAK BESONDERHEDE

registrasies@lssroos.co.za

Tel:+27125671116

TYE

Skoolure: Toesig vanaf 07h00 Skool begin 08h00 tot 13h00

Skool begin 08h00 tot 13h00

NASKOOL

Naskoolsentrum op Rosieland se terrein vir Gr.R leerders tot 17h30

BESKIKBARE DIENSTE

Dienste wat beskikbaar is by die skool: Arbeidsterapie en Spraakterapie

HOOF SE KANTOOR

Me C Erasmus
lsroos@lssroos.co.za

ONTVANGS

Inskrywings

BEMARKING

Me T Schoeman bemarker@lssroos.co.za

SPORT

Mnr R Schoeman sport@lssroos.co.za

ROSE LOGO