AKADEMIE

LAERSKOOL STEPHANUS ROOS

VAKKE

GRONDSLAG FASE

 • Afrikaans Huistaal
 • Engels Eerste Add. Taal
 • Wiskunde
 • Lewensvaardighede

INTERMEDIÊRE FASE

 • Afrikaans Huistaal
 • Engels Eerste Add. Taal
 • Wiskunde
 • NW. & Tegnologie
 • Sosiale Wetenskappe (Aardrykskunde, Geskiedenis)
 • Lewensvaardighede (PSW, Uitvoerende
 • Kuns & Musiek,
 • Liggaamlike Opv.)

SENIOR FASE

 • Afrikaans Huistaal
 • Engels Eerste Add. Taal
 • Wiskunde
 • Natuurwetenskappe
 • Sosiale Wetenskappe (Aardrykskunde, Geskiedenis)
 • Ekon. Bestuurswetenskap
 • Tegnologie
 • Uitvoerende Kuns & Musiek
 • Lewensoriëntering (LO – Teorie, Liggaamlike Opvoeding)

Wiskunde kleiner klasse om meer individuele aandag aan leerders te kan gee.

ONTVANGS

Inskrywings

BEMARKING

Me T Schoeman bemarker@lssroos.co.za

SPORT

Me T Schoeman sport@lssroos.co.za

HOOF SE KANTOOR

Me C Erasmus
lsroos@lssroos.co.za

ROSE LOGO