AKADEMIE

LAERSKOOL STEPHANUS ROOS

VAKKE

GRONDSLAG FASE

 • Afrikaans Huistaal
 • Engels Eerste Add. Taal
 • Wiskunde
 • Lewensvaardighede

INTERMEDIÊRE FASE

 • Afrikaans Huistaal
 • Engels Eerste Add. Taal
 • Wiskunde
 • NW. & Tegnologie
 • Sosiale Wetenskappe (Aardrykskunde, Geskiedenis)
 • Lewensvaardighede (PSW, Uitvoerende
 • Kuns & Musiek,
 • Liggaamlike Opv.)

SENIOR FASE

 • Afrikaans Huistaal
 • Engels Eerste Add. Taal
 • Wiskunde
 • Natuurwetenskappe
 • Sosiale Wetenskappe (Aardrykskunde, Geskiedenis)
 • Tegnologie
 • Uitvoerende Kuns & Musiek
 • Lewensoriëntering (LO – Teorie, Liggaamlike Opvoeding)

Wiskunde kleiner klasse Gr.4

DEPARTEMENTS- EN VAKHOOFDE SPF

AFRIKAANS

Me. A. van Staden (DH) | Me. T Herbst (VH)

ENGELS

Me. A. van Staden (DH) | Me. C. Mostert (VH)

WISKUNDE

Me. S. Venter (DH) | Mnr. F. Naude (VH)

UITVOERENDE / VISUELE KUNSTE GRAAD 4-6

Me. A. van Staden (DH) | Me. M. Hendriks(VH)

SOSIALE WETENSKAPPE

Me. M. Coetzee (DH)

AARDRYKSKUNDE

Mnr. R. Schoeman (VH)

GESKIEDENIS

Me. G. Steyn (VH)

LEWENSOPVOEDING

Me. M. Coetzee (DH)

LEWENSOPVOEDING / PSW

Me. A. Leeuwner (VH)

LEWENSOPVOEDING PRAKTIES

Mnr. R. Sanders (VH)

EKONOMIESE EN BESTUURSWETENSKAPPE GR. 7

Me. S Venter (DH) | Me. Z Sieberhagen (VH)

NATUURWETENSKAPPE EN TEGNOLOGIE GR 7

Me. M Coetzee (DH) | Me. K. Beyers (VH)

MUSIEK / KUNS GR.7

Me. A. van Staden (DH) | Me. M. Hendriks(VH)

REKENAARS

Me. S. Venter (DH) | Mnr. J Smit (VH) | Me. M Taljaard (VH)

HOOF SE KANTOOR

Me C Erasmus
lsroos@lssroos.co.za

ONTVANGS

Inskrywings

BEMARKING

Me T Schoeman bemarker@lssroos.co.za

SPORT

Mnr R Schoeman sport@lssroos.co.za

ROSE LOGO