Beheerliggaam-Lede
Naam
Portfolio Pos Beklee
Mnr. C.R.O. van Niekerk Finansies
Geboue en Terrein
Dagbestuur
Skoolhoof
Mnr. E. Espag Voorsitter
Dissiplinêr
Dagbestuur
Ouer
Me. S. Scheepers Vise-Voorsitter
Dissiplinêr
Geboue en Terrein
Dagbestuur
Ouer
Mnr. P. Koen Tesourier
Finansies
Geboue en Terrein
Dagbestuur
Ouer
Me. C. Jansen van Nieuwebhuizen

Finansies
Geboue en Terrein

Ouer
Mnr. C. Myburgh Finansies
Geboue en Terrein
Adjunkhoof
Mnr. K. Wenhold Gekoöpteerde Lid
Finansies
Adjunkhoof
Me. I. Botha Administratiewe Assistent Personeellid
Mnr. W. Gloster Sport Ouer
Me. I. Grobler Sekretaresse
Geboue en Terrein
Ouer
LTSM Personeellid
Me. N. Early Lid Personeellid
Me. C. Horn Gekoöpteerde Lid Rosielandhoof
Me. S. Venter Geboue en Terrein Personeellid