Beheerliggaam
Naam
Portfolio Pos Beklee
Mnr. C.R.O. van Niekerk Finansies
Geboue en Terrein
Dagbestuur
Skoolhoof
Mnr. E. Espag Voorsitter
Ouer
Adv. S. Scheepers Onder-Voorsitter
Ouer
Mnr. P. Koen Tesourier
Ouer
Mnr. W. Koekemoer

Geboue en Terrein
Dissipline
Sekuriteit

Ouer
Mnr. C. Myburgh Adjunkhoof Adjunkhoof
Mnr. K. Wenhold Adjunkhoof Adjunkhoof
Mnr. W. Gloster Sport
Geboue en Terrein
Ouer
Me. A. Julyan Sekretaresse Ouer
Me. N. Early Lid Personeellid
Me. C. Horn

Lid

Rosielandhoof
Me. S. Venter Lid Personeellid