Skoolvakke
VAKKE WAT AANGEBIED WORD
Grondslagfase
Afrikaans en Engels
Wiskunde
Lewensvaardigheid
Rekenaars - Technic Kidz (Integrasielesse asook Tegnologiese kennis)
LO
Intermediêre Fase
Afrikaans
Aardrykskunde
Ekonomiese Bestuurs Wetenskappe (slegs Graad 7)
Engels
LO
Kuns en Kultuur (Musiek en Dans)
Lewensoriëntering
Geskiedenis
Natuurwetenskappe en Tegnologie
Rekenaars - Technic Kidz (Integrasielesse asook Tegnologiese kennis)
Programmeering vir Graad 6 & 7
Wiskundige Geletterdheid