Departementshoof en Vakhoofde - SPF
DEPARTENMENTSHOOF VAKHOOF VAK
Me. S. van Rooyen Me. A. van Staden Afrikaans
Me. S. van Rooyen Me. H. van den Berg Engels
Me. S. Venter Me. S. Venter Wiskunde
Mnr. R. Scott Mnr. C. Hattingh Sosiale Wetenskappe
Mnr. R. Scott Me. M. Coetzee Natuurwetenskappe
Mnr. J. Steyn Me. A. van Staden Bybelonderig
Mnr. J. Steyn Me. M. Hendriks Uitvoerende/Visuele Kunste Graad 4 -6
Musiek / Kuns Gr.7
Mnr. J. Steyn Mnr. J. Steyn Lewensopvoeding
Mnr. J. Steyn Mnr. J. Steyn Ekonomiese en Bestuurswetenskappe Gr. 7
Mnr. R. Scott Mnr. K. Beyer Tegnologie Gr. 7
Mnr. J. Steyn Mnr. B. Bakker Liggaamlike Opvoeding
Me. N du Plessis Me. N du Plessis Rekenaars