Sportkomitee
SPORT
PERSOON
Voorsitter Mnr. C.R.O. van Niekerk
Sportkoördineerder Mnr. K. Wenhold
Atletiek Me. J. Bakker
Rugby Mnr. B. Bakker
Netbal Me. T. Herbst
Mini-Netbal Me. M. Pieterse
Gholf Mnr. K. Wenhold en Mnr. G. Smith
Krieket Mnr. M. Engelbrecht
Landloop Me. R. Steyn
Me. G. Steyn
Me. M. van Niekerk
Robotika Me. N. du Plessis
Hokkie Me. C. Cordier
Me. C. Mostert
7's Rugby Mnr. B. Bakker
Skaak Me. A. Beyers
Stap Me. C. Cronje
Super 12 Mnr. K. Wenhold
Swem Me. S. Venter
Me. M. Coetzee
Tennis Me. C. Venter
Buite Sport Me. C. Mostert