Stephanus Roos Skoollied
SKOOLLIED
Ons het Stephanus Roos se naam, aan hierdie skool verbind.
Die veldkornet van Trans-Magalies, die held
van elke kind.
"Kom kêrels" klink sy wakker woord, want hy
het aan die daad geglo.
En so het hy deur Godsgenade, Majubaberg
bestyg tot bo.
Leer ons O, Heer die dapper stryd, vir eie
volk en land.
Vir eie taal en deug
te streef tot op Majubarand.
Gee ons die wil en moed en krag,
met hart en siel te glo.
Gee ons die vreugde van oorwinning,
om uit te klim tot bo, om uit te klim
TOT BO!!