Rosieland Rosieland
Rosieland is 'n skool waar elke kleuter gelukkig is. Daarom ons Leuse:
Al lerende speel ons en al spelende leer ons!
Hier word elke kleuter gelei om sy/haar volle potensiaal te bereik.
Die hoofdoel van ons leerplan is om elke kleuter skoolgereed te maak.

Rosieland bestaan uit vyf Gr. 0 Klasse met 28 leerders per klas.
Skoolure: Toesig vanaf 07h00
Skool begin 08h00 tot 13h00
Naskoolsentrum op Rosieland se terrein vir Gr 0 leerders tot 17h30
Skoolgelde vir 2015: R850.00pm en R200 Admin Fooi by toelating
R150 KDA per jaar eenmalig of R75 vir Januarie en R75 vir Februarie
R80 Tassie, R70 Hempie
Rekenaarklasse (Futurekids) is ingesluit by maandelikse gelde.
Dienste wat beskikbaar is by die skool: Arbeidsterapie en Spraakterapie
Ons hoofdoel is om die kleuter skoolgereed te maak.

Personeel:

Me. Christine Horn (Hoof)
Me. Esta Dreyer
Me. Carina Scheepers
Me. Marita Espag
Me. Elizma Els
Me. Marizel Horn

Tel : 012 567 1116

ABSA Tjekrekening
Rekno: 4052855209
Takkode: 336945

Die leerplan bestaan hoofsaaklik uit:
Godsdiensonderrig Stories, Bybel lees en bid
Huistaal Stories, Klanke, Rympies, Liedjies en Mondeling, Rolspel
Wiskunde Getalbegrip, Tel, + en - bewerkings
Halvering + Verdubbeling
Patroonherhaling, Simmetrie
Inhoud, Massa, Vorms, geld ens.
Lewensvaardighede Groot motoriese,Sosialisering, Gesondheid
Higiëne, Kuns,Dissipline, Respek, Selfbeeld, Kleinmotoriese
Rekenaargeletterdheid Die graad nulle besoek die rekenaarsentrum een keer per week.
Futurekids Kurrikulum word aangebied asook vakintegrasie.
LO LO word weekliks deur elke klas bygewoon.
Rosieland beskik oor 'n veilige, netjiese terrein waar die buiteprogram daagliks geruil word.
Atletiek, Suikerkaskenades, Moedersdagtee, Oupa- en Oumadag, Kaskardag en Konsert is deel van ons pret deur die jaar.
Buitemuurs: Pro Kids Rugby, Bulletjierugby, MiniNetbal, Swem,Tennis en Krieket
Ons klein Rosies is die skool se toekoms!
Rosieland inskrywingsvorm