Registerklasse/LO/Rekenaars - 2018
 
GRAAD
GRAADVOOG
Klas
REGISTERKLAS

G
R
O
N
D
S
L
A
G
F
A
S
E

1
Me. C. Cronje
S
T
E
P
H
A
Me. L. Breedt
Me. J. Da Serra
Me. C. Engelbrecht
Me. C. Cronje
Me. C. Venter
Me. J. Labuschagne
2
Me. R. Steyn
S
T
E
P
H
A
Me. K. Senekal
Me. M. Pieterse
Me. C. Cordier
Me. N. Parsons
Me. M. Olivier
Me. R. Steyn
3
Me. L. Pretorius
S
T
E
P
H
Me. M. Heunis
Me. S. Hughes
Me. A. Beyers
Me. L. Wilke
Me. A. Fourie
I
N
T
E
R
M
E
D
I
ê
R
E

F
A
S
E
4
Me. A. van Staden
S
T
E
P
H
Me. JM. de Jager
Mnr. S. van Rooyen
Me. G. Steyn
Me. T. Herbst
Me. M. Coetzee
5
Me. N. Erasmus
S
T
E
P
H
Me. M. van Niekerk
Mnr. G. Kotze
Me. L. Pienaar
Mnr. C. Hattingh
Me. J. Bakker
6
Me. M. Engelbrecht
S
T
E
P
H
Me. H. van den Berg
Me. M. Hendriks
Mnr. B. Bakker
Me. A. Leeuwner-Grundlingh
Mnr. F. Naude

S
E
N
I
O
R
F
A
S

E

7
Me. M. Roux
S
T
E
P

Mnr. K. Beyers
Mnr. G. Smith
Me. R. Erasmus
Me. C. Mostert
LO Gr. R-3 Me. M. Rautenbach Juniors Me. M. Rautenbach
LO Gr. 4-7 Mnr. M. Herbst Seniors Mnr. B. Bakker
Rekenaars Junior Sentrum Me. Nicky du Plessis Gr. R-3 Me. J. Regenstein
Rekenaars Senior Sentrum Gr. 4-7 Me. S. Erasmus